Tiskara Zagreb | Banek d.o.o. | Tisak letaka, memoranduma, tisak plakata prospekta

O tiskari

Offset tisak - kvalitetno - brzo - jednostavno - povoljno


Za offsetni tisak važi pravilo da se s povećanjem naklade smanjuje cijena. Mi uspijevamo imati povoljnu cijenu i za male i velike naklade, a tiskamo u offset tehnici na Heidelberg stroju, na svim vrstama papira i po svim zahtjevima naručitelja, bez obzira radi li se o jednobojnim vizitkama ili "full color" katalogu. Tiskamo po CMYK ili PANTONE definiciji boja. Tu smo za tisak blokovske robe (otpremnice, dostavnice, računi, narudžbenice i dr.), prezentacijskih grafičkih proizvoda (katalozi, letci, brošure, deplijani, prospekti, plakati, stolni i džepni kalendari i dr.), potrošne grafičke robe (kuverte s tiskom logotipa, memorandumi, podlošci, etikete, naljepnice idr.)


Jesenske bojePrimjer kvalitetnog otiska u boji
Iako se kvaliteta digitalnog tiska znatno popravila u posljednjih nekoliko godina, još uvijek je daleko iza kvalitete i ljepote pravog tiska sa offset stroja.

Zatražite ponudu, a ako ste grafički dizajner, grafički komercijalist ili marketinška agencija naglasite to, jer za vas imamo i poseban stalni rabat! Obratite nam se za slijedeće proizvode:

 • memorandumi
 • kuverte s logotipom
 • posjetnice (vizit karte)
 • etikete
 • naljepnice
 • letci
 • brošure
 • CD/DVD omoti i naljepnice
 • plakati (offset tisak)
 • katalozi
 • mape
 • ulaznice
 • podlošci
 • godišnja izvješća
 • obrasci i računi na samokopirajućem (NCR) papiru
 • narudžbenice/dostavnice
 • razglednice
 • stolni i džepni kalendari
 • blokovi za bilješke (šmir blok)
Usluga tiska s rabatom!

Grafički akviziteri, dizajneri i marketinške agencije, nudimo Vam uslugu tiska s posebnim rabatom!

TISKARSKE USLUGE

* Razmišljate li o tisku kataloga, brošure, letka, memoranduma, prospekta, plakata ne trebate se brinuti za nakladu, mi tiskamo i najmanje naklade.*
(*u offset tisku isplative)

Iskustvo!

Tiskara s preko trideset godina iskustva u višebojnom offset tisku!

Kontakt

Mob.: 098 767 888

E-mail: tiskara.banek@gmail.com