Tisak kataloga | tisak brošura | Katalozi proizvoda i usluga

Prospekti, katalozi

Tisak prospekata, brošura i kataloga

Brošura i katalog kao promidžbeni materijal za Vaš proizvod ili uslugu mogu biti kvalitetno otisnuti u našoj tiskari, uz ispravan odabir papira za tisak brošure i kataloga, te kvalitetno odrađenu grafičku pripremu boje mogu biti vjerne, a konačan proizvod može pridonijeti još kvalitetnijoj prezentaciji Vaše tvrtke ili proizvoda.

Veliki je izbor papira za tisak brošure, prospekta, različiti su i formati u kojima se mogu tiskati brošure i katalozi, te načini savijanja i uvezivanja.

 

Usluga tiska s rabatom!

Grafički akviziteri, dizajneri i marketinške agencije, nudimo Vam uslugu tiska s posebnim rabatom!

TISKARSKE USLUGE

* Razmišljate li o tisku kataloga, brošure, letka, memoranduma, prospekta, plakata ne trebate se brinuti za nakladu, mi tiskamo i najmanje naklade.*
(*u offset tisku isplative)

Iskustvo!

Tiskara s preko trideset godina iskustva u višebojnom offset tisku!

Kontakt

Mob.: 098 767 888

E-mail: tiskara.banek@gmail.com