Tiskara Banek Zagreb | Letci, plakati, prospekti i katalozi, šmir blokovi, kuverte s logotipom,

NCR blokovi

NCR samokopirni blokovi

Otpremnice, dostavnice i blok računi te razni specifični blokovi koji traže više kopija kod pisanja su proizvodi koji se tiskaju na NCR papirima.

Blokovi se izrađuju u svim mogućim nakladama. Važno je napomenuti da se za svaki grafički proizvod pa tako i za NCR blok cijena smanjuje s povećanjem naklade tiskovine.

Usluga tiska s rabatom!

Grafički akviziteri, dizajneri i marketinške agencije, nudimo Vam uslugu tiska s posebnim rabatom!

TISKARSKE USLUGE

* Razmišljate li o tisku kataloga, brošure, letka, memoranduma, prospekta, plakata ne trebate se brinuti za nakladu, mi tiskamo i najmanje naklade.*
(*u offset tisku isplative)

Iskustvo!

Tiskara s preko trideset godina iskustva u višebojnom offset tisku!

Kontakt

Mob.: 098 767 888

E-mail: tiskara.banek@gmail.com